Nerezová ocel v gastronomii
4.6 (92%) 5 hodnocení

Historie

Korozivzdorná ocel, slangově označovaná a všem známá, jako nerezová ocel byla vyrobena v roce 1912. Nerezová ocel je vyrobena ze slitiny železa, uhlíku, chromu, niklu a dalších legujících prvků. Tyto prvky zvyšují korozní odolnost na daný typ koroze. V dnešní době je známo více jak 200 druhů nerezových ocelí. Jak již napovídá název nerezové oceli, je vysocelegovaná, se zvýšenou odolností vůči korozi. A to jak chemické, tak i elektrochemické. Tato korozní odolnost je dána díky takzvané pasivaci povrchu železa. Korozivzdorné oceli jsou ty, které obsahují nejvýše 1,2 % uhlíku a nejméně 10,5 % chromu. Mezi další výhody lze zařadit, že nejsou magnetické (mohou být, ale částečně zmagnetizovány). Je vysoce odolná vůči mechanickému poškození a při vysokých teplotách nedochází k zakalení oceli. Za zvlášť agresivních provozních podmínek některé druhy korozivzdorné oceli mohou i tak korodovat, proto je nezbytné použít takovou, která má vyšší obsah chromu, nebo obsahuje ještě i další prvky, jako je třeba nikl, molybden, dusík, nebo měď. Těmi nejjednoduššími korozivzdornými oceli jsou slitiny železa, uhlíku a chromu. Nerez se dělí do tří skupin a to feritické, martenzitické a austenitické.

Chemické složení oceli

Martenzitická ocel obsahuje pouze 13 % chromu, ale mají vyšší obsah uhlíku a to až do 1 %. Tato ocel je vhodná tam, kde prostředí vysoce agresivní, ale kde je kladen důraz na to, aby odolávaly opotřebení. Feritické korozivzdorné oceli obvykle obsahují přibližně 17 % chromu a 0,05 % uhlíku. Tyto oceli, jsou ale magnetické. Austenitická nerezová ocel obsahuje 8-12 % niklu, 18 % chromu. Tato ocel je nejčastěji používána v potravinářském průmyslu. Nerezovou ocel lze používat ve všech odvětvích potravinářského průmyslu, dále pak farmaceutický průmysl, pivovarský průmysl, na jatkách a v chemickém průmyslu.

Druhy ocelí:

AISI 304 – je to austenitická korozivzdorná ocel. Je často označována jako potravinářská ocel. Obsahuje přibližně 0,05 % hliníku, 18 % chromu a minimálně 8 % niklu. Patří k nejpoužívanějšímu druhu nerezové oceli. Je hojně používána v potravinářském a mlékárenském průmyslu k výrobě například pivovarských nádob, kuchyňských dřezů, cisteren, grilů atd.. Dále pak na jatkách, v chemickém průmyslu, farmaceutickém průmyslu a je vhodný i k výrobě digestoří.

AISI 303 – chemické složení je obdobné jako je tomu u AISI 304. Slitina navíc obsahuje síru a to přibližně 0,15 – 0,35 %. Je používána v potravinářském a mlékárenském průmyslu. Hovorově je označována jako automatová ocel.

AISI 316 – je to austenitická korozivzdorná ocel. Složení je stejné jako je tomu u AISI 304, ale liší se pouze tím, že navíc obsahuje 2 % molybdenu. Je vysoce odolná vůči působení vysoce koncentrovaných bílých vín, slaných potravin a agresivních podmínkách. Kde lze zařadit například zpracovatelský masný průmysl, zavařeninový průmysl, chemický průmysl, papírenský průmysl.

AISI 316 Ti – její složení je stejné jako je tomu u AISI 316, akorát navíc obsahuje molybden 2-2,5 % a titan do 0,8 %. JE vysoce odolná vůči korozi v prostředí s mírnou koncentrací chloridů a kyselin. Je používána v papírenském, chemickém, pivovarském, mlékárenském průmyslu.

Ocel s obsahem uhlíku 0,08 %, 18 % chromu a 8 % respektive 10 % niklu. Tyto oceli se často používají v potravinářském průmyslu, kde se výrobky z nich vyrobené označují 18/8 resp. 18/10. Jejich velkou výhodou je velmi dobrá korozní odolnost vůči roztokům solí, tuku a krve a jsou-li vhodně čištěny (např. voda, pára, mechanické drhnutí, detergenty, alkalické roztoky, organická rozpouštědla, kyselina dusičná). Pokud je ocel označena u výrobku 18/0 její složení je podobné jako je tomu u 18/10. Rozdíl je pouze ten, že není přítomný ve slitině žádný nikl.

Share This
Starší příspěvky:
Bartscher

Bartscher GmbH patří k předním gastronomickým firmám v Evropě, která sídlí v Německu. Nabídka společnosti zahrnuje širokou škálu profesionálního vybavení, kuchyňských...

Zavřít